René Gori et l’aspirateur cacochyme

Utrecht n’est pas une ville à la propreté légendaire, certes moins crasseuse que Paris, mais pas aussi impeccable que les insipides villes helvétiques.

Durant ma jeunesse, souffrant d’une anomalie pulmonaire, ma famille et un organisme caritatif me permirent de séjourner sur une montagne suisse dans une ville au nom imprononçable.

Accueilli par des gens adorables, incapables de la moindre méchanceté comme de toute décision, j’en revins un peu plus gras, mais tout autant malade.

Aujourd’hui, mon aspirateur est dans un état similaire à celui du corps malingre de ma jeunesse.

Face à la dégradation de cet ustensile ménager, j’ai entrepris le décrassage du filtre et le vidage du sac à poussière, resserré les bornes électriques du moteur à charbon et vérifié qu’il n’y avait pas de bouchon dans le tuyau, sans rien diagnostiquer de significatif.

Doutant que mon assurance accepte qu’il passât par un examen radiographique, ou mieux une IRM, image de résonance magnétique, j’ai pris contact avec le consulat du petit pays montagneux afin d’obtenir un séjour réparateur à mon aspirateur.

Le fonctionnaire diplomatique m’a fait remarquer que je ne manquais pas de souffle, ce qui est vrai depuis ma guérison, il a continué en affirmant gentiment qu’une réponse me parviendrait sous peu.

J’attends avec impatience.

Utrecht, en espérant réussir à remonter mon appareil domestique

on ne remonte pas le cours de sa vie sans mode d’emploi

Originele Nederlandse versie

René Gori en de cacochymische stofzuiger

Utrecht is geen stad van legendarische netheid, zeker minder smerig dan Parijs, maar niet zo onberispelijk als de smakeloze Zwitserse steden.

In mijn jeugd, lijdend aan een longaandoening, mocht ik van mijn familie en een liefdadigheidsinstelling verblijven op een Zwitserse berg in een stad met een onuitspreekbare naam.

Verwelkomd door lieve mensen, niet in staat tot de minste kwaadaardigheid of beslissing, keerde ik iets dikker, maar even ziek terug.

Vandaag is mijn stofzuiger in een soortgelijke staat als het ziekelijke lichaam van mijn jeugd.

Geconfronteerd met de aftakeling van dit huishoudtoestel heb ik het filter gereinigd en de stofzak geleegd, de elektrische klemmen van de koolmotor aangedraaid en gecontroleerd op een verstopping in de slang, zonder iets noemenswaardigs te constateren.

Twijfelend of mijn verzekeringsmaatschappij zou instemmen met een röntgenfoto, of beter nog een MRI, magnetische resonantiebeeld, nam ik contact op met het consulaat van het kleine bergland om mijn stofzuiger te laten repareren.

De diplomatieke functionaris wees me erop dat ik niet kortademig was, wat sinds mijn herstel ook zo is, en zei verder vriendelijk dat er binnenkort een antwoord zou komen.

Ik kijk ernaar uit.

Utrecht, in de hoop mijn huishoudelijk apparaat weer in elkaar te zetten

je kunt je leven niet veranderen zonder een handleiding.

pour le plaisir et bien d’autres choses… / voor plezier en vele andere dingen…

5 commentaires

 1. Cher René
  bien qu’ayant fréquenté Utrecht, alors que je vivais à Bruxelles à cause de la langue, la vôtre me blesse les oreilles que j’ai aussi fragiles que le filtre de votre aspirateur, je me demande si votre attente sera couronnée, non de succès, mais d’une simple réponse de politesse. Peut-être, car la Suisse a pour les apparences un amour illimité. Il est donc possible que l’on vous permette de faire réparer l’objet qui aide à la propreté de votre logis. SI ce n’est pas le cas, je ne saurais que vous conseiller un nouvel appareil à un prix dérisoire. Même ici, en Helvétie, je puis poutzer pour peu d’argent. Malheureusement, les femmes dites de ménages coûtent 4x plus cher que chez vous. Confiez donc votre petit nid à une brave Polonaise, elles font des miracles, ces femmes catholiques, je l’ai constaté à Bruxelles.
  De tout coeur avec vous dans votre combat pour la propreté.

  1. Chère Camille,
   Merci de votre commentaire.
   Afin de permettre à René Gori de prendre connaissance de votre commentaire, nous lui envoyons la traduction en Néerlandais.
   Si vous désirez que nous modifions une tournure ou l’autre, nous nous tenons à votre disposition.

   Beste René
   Hoewel ik naar Utrecht ben gegaan, terwijl ik in Brussel woon vanwege de taal, doet de jouwe pijn aan mijn oren, die zo kwetsbaar zijn als het filter van je stofzuiger, ik vraag me af of je verwachting zal worden bekroond, niet met succes, maar met een eenvoudig beleefd antwoord. Misschien, want Zwitserland heeft een onbeperkte liefde voor de schijn. Het is dus mogelijk dat u het voorwerp dat helpt uw huis schoon te houden mag laten repareren. Zo niet, dan kan ik u alleen adviseren een nieuw apparaat te kopen tegen een zeer lage prijs. Zelfs hier in Helvetia kan ik het voor een kleine vergoeding doen. Helaas kosten de zogenaamde huishoudsters 4x zoveel als in uw land. Dus vertrouw uw kleine nest toe aan een goede Poolse vrouw, ze doen wonderen, deze katholieke vrouwen, ik heb het gezien in Brussel.
   Mijn hart gaat uit naar u in uw strijd voor netheid.

  2. réponse de René Gori à Camille Cerval (par l’intermédiaire d’Yves Robert)

   Mevrouw Camille,

   Het spijt me vreselijk dat de gezogen H’s in mijn moedertaal je oren doen tranen, maar je moet toegeven dat het zuigen van de H’s een functie is die goed overeenkomt met een huishoudelijk apparaat zoals mijn cacochymische stofzuiger.
   De tijden zijn hard, dus zelfs het triviale wordt overbodig, en ik zie niet in hoe ik me een modern apparaat kan veroorloven, vooral omdat de moderne sneller verouderen dan de oude.
   Uw voorstel om een Poolse katholiek als een koekoek in mijn kleine nestje te laten vallen is aantrekkelijk, maar ik moet deze oplossing afwijzen, omdat ik deze taal niet spreek en niet op elke verdieping kruisbeelden wil aantreffen.
   Heeft u een adres waar ik een goedkope giraffe kan vinden?

   Met mijn meest oprechte aandacht voor uw voorstellen en uw aanmoedigingen.

   1. Monsieur, si vous pouviez demander à René Gori de traduire en polonais, ce serait plus simple pour moi.
    Merci d’avance.

    1. Pani Camille,

     Strasznie mi przykro, że ssanie H w moim ojczystym języku sprawia, że uszy Pani łzawią, ale musi Pani przyznać, że ssanie H to funkcja, do której dobrze nadaje się sprzęt AGD, taki jak mój kakochymiczny odkurzacz.
     Czasy są ciężkie, więc nawet to, co banalne, staje się przestarzałe i nie widzę możliwości, by stać mnie było na nowoczesny sprzęt AGD, zwłaszcza że nowoczesne starzeją się szybciej niż stare.
     Twoja propozycja podrzucenia Polaka-katolika jak kukułki do mojego małego gniazdka jest atrakcyjna, ale muszę odrzucić to rozwiązanie, bo nie znam tego języka i nie chcę zastać krucyfiksów na każdym piętrze.
     Czy ma Pan adres, gdzie znajdę tanią żyrafę?

     Z najserdeczniejszymi pozdrowieniami dla Waszych sugestii i zachęty.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *